صفحه اصلی

لیست آخرین تغییرات و اصلاحیه های نرم افزارها را در اینجا مشاهده کنید مشاهده لیست

     دریادلان کشتی سانچی

 

   دریادلان کشتی سانچی چه غریب و تنها و بی یاور در آتش سوختند و خاکستر شدند،
 
 و غم مظلومانه پرکشیدنشان چه کرد با این ملت رنجدیده. 

 تناقض تلخی است دریا باشد ، آب باشد ، اما بسوزی ،
   
 ایران عزیز، این ملت گریان را در آغوش بگیر و ببال به این همه غیرت و همدردی و همبستگی

آخرین مقالات آخرین اخبار