صفحه اصلی

لیست آخرین تغییرات و اصلاحیه های نرم افزارها را در اینجا مشاهده کنید مشاهده لیستانتخاب بهترين نرم افزار يکي ار نيازهاي اساسي يک کسب و کار به شمار مي رود و در صورتي که فاکتورهاي کليدي در هنگام خريد يک نرم افزار، مثلا نرم افزار حسابداري، مورد توجه قرار گيرد در سرعت کار و بهره وري بيشتر يک موسسه تاثير بسيار زيادي خواهد داشت. بالعکس، عدم انتخاب نرم افزار مناسب مي تواند موجب کاهش بهره وري کسب و کار گردد. اين مقاله به بررسي نحوه انتخاب نرم افزار مناسب براي يک موسسه مي پردازد. 


سلسله مقالات انتخاب بهترين نرم افزار حسابداري :

 

کسب و کار ما چيست و براي چه کاري نرم افزار مي خواهيم؟ 

 براي نرم افزار حسابداري چه بودجه اي اختصاص داده ايم؟

 نرم افزار چه بخش هايي از کارمان را پوشش دهد؟

 آيا گردش کارمان در طول زمان تقريبا ثابت است يا در آينده دستخوش تغييرات خواهد شد؟

 تعداد کاربران نرم افزار حسابداري چند نفر است و امکان تغيير آتي آن چيست ؟

 امکان اثر گذاري مديران مربوطه در نحوه استفاده از نرم افزار چگونه است ؟

 تا چه حد تمايل داريم از فناوري هاي روز نرم افزاري استفاده کنيد ؟


  براي مشاهده متن کامل مقالات بالا به صفحه 
راهنماي خريد مراجعه کنيد .  


آخرين مقالات آخرين اخبار