نرم افزارهای جامع

  • آموزش نرم افزار فروشگاهی جامع
    آموزش نرم افزار فروشگاهی جامع

    آموزش نرم افزار فروشگاهی شامل تعریف کالا، تعریف مشتری، ثبت فاکتور فروش، تسویه با کارتخوان، تهیه گزارش فروش، گزارش صندوق، . . .