آموزش نرم افزار فروشگاهی جامع

گزارشات فضلی

گزارشات فضلی

فایل TTMS

فایل TTMS

فاکتور فروش لمسی

فاکتور فروش لمسی

گزارش فروش کالا

گزارش فروش کالا

گزارش فروش صندوق

گزارش فروش صندوق

( آموزش نرم افزار فروشگاهی جامع )

فیلم های آموزشی :
آموزش نرم افزار فروشگاهی 1 _ معرفی و ورود به برنامه
آموزش نرم افزار فروشگاهی 2 _ ثبت فاکتور فروش
آموزش نرم افزار فروشگاهی 3 _ تعریف کالا
آموزش نرم افزار فروشگاهی 4 _ بخش موسسات و اشخاص
آموزش نرم افزار فروشگاهی 5 _ گزارشات فروش
آموزش نرم افزار فروشگاهی 6 _ فاکتور برگشت از فروش
آموزش نرم افزار فروشگاهی 7 _ لیست فاکتورهای خرید
آموزش نرم افزار فروشگاهی 8_ گزارشات
آموزش نرم افزار فروشگاهی 9 _ ثبت موجودی اول دوره
آموزش نرم افزار فروشگاهی 10 _ تعریف کاربران
آموزش نرم افزار فروشگاهی 11 _ پشتیبان گیری
متن آموزشی :

 

بخش حسابداری


 

 


بخش خزانه داری


 

 


بخش فروش


 

 


بخش مدیریت سیستم