آموزش نرم افزار پخش مویرگی

اطلاعات بازاریاب ها

اطلاعات بازاریاب ها

گزارشات فروش

گزارشات فروش

( آموزش نرم افزار پخش مویرگی ساده و عمومی )


نرم افزار پخش مویرگی ساده و عمومی ، نرم افزاری است متشکل از نرم افزارهای حسابداری ، خزانه داری ، خرید و فروش و انبارداری است که به صورت يک برنامه يکپارچه عمل می کند.

جهت مشاهده فیلم ها و متن آموزشی بخش های مختلف از لینک های زیر استفاده کنید .

نرم افزار حسابداری

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار خرید و فروش


 
در نرم افزار پخش مویرگی امکانات خاصی قرار داده شده است که در دو فیلم آموزشی زیر توضیح داده شده است :


فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار پخش مویرگی نسخه ساده و عمومی - بخش اول
آموزش نرم افزار پخش مویرگی نسخه ساده و عمومی - بخش دوم