آموزش نرم افزار پیمانکاری

تعریف کالا در انبار

تعریف کالا در انبار

سند حسابداری

سند حسابداری

( آموزش نرم افزار پیمانکاری ساده و عمومی )


نرم افزار پیمانکاری از قسمت های حسابداری، انبارداری، خرید و فروش و خزانه داری تشکیل شده است.

امکانات ویژه برنامه پیمانکاری عبارت اند از:

تفکیک پروژه ها در قالب مراکز هزینه متفاوت ،گزارش های مالی متفاوت به تفکیک هر پروژه ،گزارش تلفیقی مالی از چند پروژه ،طراحی صورت سود و زیان ،گزارش قیمت تمام شده هر پروژه و ...

جهت مشاهده فیلم ها و متن آموزشی بخش های مختلف از لینک های زیر استفاده کنید .

نرم افزار حسابداری

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار خرید و فروش