نرم افزار خرید و فروش ساده و عمومی

گزارشات فروش

گزارشات فروش

فاکتور فروش

فاکتور فروش

( آموزش نرم افزار خرید و فروش ساده و عمومی )

 

توجه :  فیلم و متن آموزشی برنامه های ساده و عمومی مشترک می باشند به همین دلیل برخی امکاناتی که درباره نسخه عمومی در فیلم یا متن آموزش ها به آنها اشاره می شود در نسخه ساده وجود ندارند .
فیلم آموزش این برنامه شامل دو بخش انبارداری و فروش می باشد فیلم آموزش قسمت انبارداری را می توانید از این قسمت و بخش فروش را در زیر مشاهده کنید.

فیلم های آموزشی :


آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی - بخش اول
آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی - بخش دوم
آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی - بخش سوم
آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی - بخش چهارم
آموزش نرم افزار فروش نسخه ساده و عمومی - بخش پنجم
متن آموزشی :

 

بخش خرید و فروشبخش تنظیمات