تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی

تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی

#

تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی 96


مهلت ارسال گزارشات فصلی یا همان صورت معاملات فصلی مجددا تمدید شد .

بر اساس بخشنامه شماره 12926/200 مورخ 13/08/1396 سازمان  امور مالیاتی کشور  و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای  اختیارات تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (1397/02/15) تمدید می می شود.
سید کامل تقوی نژاد     
رییس سازمان امور مالیاتی کشور

از ابتدای سال 1396 به دلیل تغییراتی که در نحوه ارسال صورت معاملات فصلی ایجاد شد و موانع پیش رو برای ارسال گزارشات زمان ارسال گزارشات فصلی برای دومین بار تمدید شد .

این تاخیر در حالی صورت گرفت که در واپسین روزهای مهلت ارسال گزارشات فصل بهار و تابستان سامانه مورد نظر بسته و مودیان دیگر قادر به ارسال گزارشات مربوطه نشدند .