انبارداری

رسید انبار

رسید انبار

گزارشات انبار

گزارشات انبار

#

امکانات نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری ( نسخه عمومی )


نرم افزار انبارداری کاکتوس شامل قسمت های اصلی تعریف اطلاعات کالا، ثبت رسید و حواله و تهیه گزارشات کاردکس و موجودی می باشد. طراحی کدینگ کالا به طور کامل در اختیار کاربر است و کاربر می تواند طبقات و سطوح مختلف کالا را در برنامه طراحی نماید.
این قسمت دارای امکانات زیادی جهت ثبت کالا در رسید و حواله می باشد.
کاربر می تواند براساس رسید و حواله های صادره انواع گزارشات کاردکس و موجودی مورد نیاز را تهیه نماید.
به علاوه کاکتوس آماده است تا گزارشات جدید و مورد نیاز مشتریان را در برنامه اضافه نماید.
همچنین در این نرم افزار انبارداری، امکاناتی مانند عملیات انبارگردانی، صدور رسید اول دوره خودکار، ثبت درخواست خرید و ... موجود است.
نرم افزار انبارداری - تعاریف اطلاعات پایه

 • * تعریف مراکز انبار به تعداد نامحدود
 • * تعریف انبار به تعداد نامحدود برای هر مرکز
 • * تعریف واحد های اندازه گیری
 • * تعریف واحدهای معادل و ضرایب تبدیل واحد ها به یکدیگر
 • * كد گذاری 4 سطحی کالا براساس استانداردهای ISO
 • * ثبت بارکد برای هر کالا
 • * تعریف حداقل و حداکثر موجودی برای هر کالا
 • * امکان تعریف مشخصات ویژه مانند رنگ و سایز برای كالاها
 • * امکان تعریف شماره سریال های دستگاه از یک نوع کالا
 • * امکان تعریف کد تولید
 • * امکان کپی نمودن کالاهای یک سطح برای سطح دیگر
 • * امکان تخصیص سرفصل های حسابداری برای هر کالا به منظور استفاده از روش دائمی جهت حسابداری انبار
 • * امکان تعریف نام دوم و نام خارجی برای هر کالا
 • * تفکیک کالاها بر اساس هر انبار یا کلیه انبارها
 • * امکان انتقال اطلاعات کالا از Excel به برنامه توسط شرکت کاکتوس
 • * نمایش لیست کالا شامل اطلاعات کدکالا، نام کالا، واحد کالا، طبقات اول تا سوم کالا، قیمت خرید و ...،
 • * جستجوی قوی به روی اطلاعات کالا و ارجاع به فرم تعریف کالا از طریق لیست کالا

فرم اطلاعات کالا شامل تعریف طبقات 1 تا 3 و ریز اطلاعات
نرم افزار انبارداری - امکانات ثبت رسید و حواله

* ثبت انواع رسید و حواله مانند: خرید،‌فروش، مرجوعی، اول دوره، امانی، انتقالی بین انبارها، تبدیل، تعدیل، تولید، انتقالی به واحدها و ...

 • * صدور رسید اول دوره (تعدادی و ریالی) به طور خودکار براساس موجودی سال قبل
 • * استفاده از چندین روش جهت ثبت کالا در رسید و حواله مانند انتخاب براساس نام، کد، بارکد، پیش کد و ...،
 • * نمایش موجودی فعلی در هنگام انتخاب کالا
 • * اعلام هشدار در هنگام رسیدن به کف سفارش
 • * امکان کپی ردیف های یک رسید یا حواله در حواله ای دیگر
 • * چاپ رسید، حواله و برگه خروج کالا و ...
 • * امکانات درج بین اسناد انبار
 • * صدور خودکارسند حسابداری برای انواع رسید و حواله انبار، در روش دائمی
 • * امكان تعریف و استفاده از بارکد در صدور رسید و حواله انبار


فرم ثبت اطلاعات در رسید انبار
نرم افزار انبارداری - گزارشات انبار

در فرم اصلی تهیه گزارشات انبار تمامی گزینه های لازم برای تهیه انواع و اقسام گزارشات مقداری و ریالی انبار تعبیه شده است. برخی از این گزارشات عبارتند از:

 • * انواع گزارشات كاردكس و موجودی مقداری كالا با محدود کردن: تاریخ، ارسال کننده و دریافت کننده کالا، طبقه بندی کالا به صورت کد اول و دوم و سوم و سایر گزینه ها ...
 • * ارائه گزارشات به تفكیک هر انبار و سرجمع انبارها
 • * گزارشات كاردكس و موجودی ریالی به روش میانگین موزون، فایفو و لایفو
 • * گزارش گیری بر اساس بیش از یک واحد اندازه گیری
 • * امکان تهیه گزارشات بر اساس سه واحد متفاوت تعریف شده برای هر کالا به عنوان مثال: متر مربع، کارتن و پالت جهت بازرگانی کاشی و سرامیک
 • * گزارش از كالاهای زير حداقل موجودی‌
 • * گزارش از کالاهای فاقد موجودی
 • * لیست تحویل گیرندگان کالا و ...
 • * تهیه گزارشات براساس مشخصات ویژه کالا مثلا رنگبندی و سایز بندی در پوشاک، و غیرهنمونه گزارش کاردکس مقداری کالا
نمونه گزارش موجودی مقداری ریالی کالا
نرم افزار انبارداری - سایر امکانات

 • * عملیات انبارگردانی همراه با رسید و حواله تعدیل و مغایرت آخر دوره به طور خودکار
 • * قابلیت ارتباط برنامه با دستگاه های بارکد خوان
 • * امکان ثبت درخواست های کالا و درخواست های خرید
 • * ثبت خودکار اطلاعات ردیف درخواست كالا در درخواست خرید
 • * ثبت خودکار اطلاعات ردیف درخواست خرید كالا در يک يا چند سند رسيد انبار قبلی يا جدید
 • * عملیات کنترل اسناد انبار جهت گزارش از اشکالات ثبتی کاربر
 • * امکان رسید کالاهای متفاوت به انبارهای متفاوت در یک سند رسید انبار
 • * امکان خروج کالاهای متفاوت به انبارهای متفاوت در یک سند حواله انبار
 • * ارتباط برنامه انبارداری با سایر نرم افزارهای کاکتوس منجمله حسابداری و خرید و فروش،
 • * انتقال کلیه گزارشات انبارداری به Word و Excel
 • * قابل نصب بروی انواع ویندوز
 • * سازگاری با انواع چاپگر
در این برنامه کلیه امکانات بارکد شامل: ثبت بارکد در تعریف کالا، چاپ بارکد، انتخاب کالا از طریق بارکد در رسید و حواله، نمایش بارکد در فرم ها و چاپ های موجود، انتخاب بارکد کالا جهت تهیه گزارشات و ... موجود می باشد.


آموزش نرم افزار

آخرین نظرات ثبت شده

فرم ارسال نظر
 • * کدامنیتی