نرم افزار انبارهای عمومی

 


مقدمه

انبارهای عمومی به بنگاه هایی اطلاق می گردد که عهده دار دریافت، نگهداری و توزیع کالاهای دیگران می باشند.

 گردش کار در این بنگاه ها بدین قرار است که صاحب کالا کالای خود را برای نگهداری موقت برای بنگاه ارسال می کند. سپس در زمان های متفاوت از بنگاه دار درخواست می کند که تمام یا بخشی از کالای ارسالی را برای مشتری خود ارسال نماید. بنگاه دار در ازاء این خدمات، برای صاحب کالا فاکتور صادر می کند.

در گردش کار کلی بالا، مسائل بسیار متنوع و ریزی وجود دارد.مسائل ریز در گردش کار فوق در چند مبحث به شرح زیر مطرح می گردد:

 

مبحث کالا و صاحب کالا در انبارهای عمومی

در بسیاری از موارد صاحب کالا می خواهد ارسال یک کالا طی چند نوبت مختلف از هم تفکیک شود. مثلا یک تاجر کاغذ، طی چند ماه چندین محموله از یک کاغذ مشخص را برای انبار عمومی ارسال می کند .

در زمانی فرستنده به بنگاه دار اعلام می کند که به طور مثال از محموله دومی که ارسال کرده به میزان مشخصی برای فردی مشخص از آن کاغذ ارسال گردد در اینجا باید بدانیم که چه تعداد کالاهایی با چه مشخصاتی مربوط به محموله دوم هستند بعبارت دیگر نرم افزار باید قابلیت تفکیک کالاهای موجود در انبار عمومی را براساس محموله مربوطه دارا باشد. در نرم افزار انبارهای عمومی کاکتوس هر محموله با یک شماره حواله تاجر ثبت شده و تفکیک محموله های متفاوت یک کالا انجام می شود.

 

مبحث هزینه های درگیر در یک شرکت انبارهای عمومی

نگهداری کالا در انبارهای عمومی هزینه های متنوعی را درگیر می کند. این هزینه ها شامل اقلامی مانند هزینه انبارداری، هزینه حمل، هزینه باسکول، هزینه سوخت، و اقلام دیگری می باشد. البته در تمامی گردش کارها تمامی این هزینه ممکن است مطرح نباشد. در هر صورت برنامه باید قادر باشد هزینه های درگیر را ثبت و درصورت لزوم سند حسابداری مربوطه را صادر کند.

 

خدمات تکمیلی در انبارهای عمومی

در برخی موارد صاحب کالا از بنگاه دار می خواهد که خدماتی به روی کالاهایش انجام گیرد و پس از آن کالا برای طرف حساب ارسال گردد. بعنوان مثال درخواست می کند که مثلا رول ورق استیل نگهداری شده را در قطع های مشخص برش دهد. با توجه به این نیازهای احتمالی برنامه باید توانایی تعریف و ثبت خدمات را داشته باشد و به ازاء ارائه این خدمات به صاحب کالا بتواند برای صاحب کالا صورت حساب صادر کند.

 

بلحاظ این مسایل تولید نرم افزار ویژه برای این بنگاه ها ضروت پیدا کرده است. برنامه حاضر تحت نام حسابداری بنگاه های امانی، یا حسابداری انبارهای عمومی پاسخگوی این نیاز می باشد.

 

با توجه به ویژگی های فوق الذکر برای نرم افزار انبارهای عمومی، این برنامه به صورت یک نرم افزار یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده است. اجزا کلی این نرم افزار عبارتند از:

 

 امکان تعریف و تفکیک یک کالا براساس محموله تاجر

 امکان تعریف وسائط نقلیه و رانندگان

 امکان تعریف ثبت مشخصات کالای ورودی به بنگاه برای صاحب کالا

 امکان تعریف هزینه های درگیر برای ورود کالا به بنگاه

 امکان صدور سند حسابداری برای ورود کالا به بنگاه. در این سند بستانکاری راننده، بستانکاری بنگاه دار و بدهکاری صاحب کالا به ازاء هزینه های درگیر به ثبت می رسند

 ارائه گزارش عملکرد رانندگان

 امکان ثبت خروج کالا از انبارعمومی به سفارش صاحب کالا و تحویل به طرف حساب صاحب کالا

 امکان ثبت خدمات بنگاه دار به صاحب کالا (مانند برش، جوشکاری، بسته بندی و غیره)

 امکان ثبت هزینه های درگیر در خروج کالا از بنگاه و ثبت سند حسابداری مربوطه در بخش حسابداری

 

امکانات متنوع فوق الذکر برای بخش اختصاصی انبارعمومی است. این بخش اختصاصی همراه  با برنامه های حسابداری مالی، خزانه داری، و خرید و فروش و انبارداری مجموعه یکپارچه را تشکیل می دهد که نام نرم افزار انبارهای عمومی به آن اطلاق شده است. قسمت های حسابداری ماالی، خزانه داری، خرید و فروش و انبارداری همان است که در برنامه  بازرگانی عمومی کاکتوس توضیح داده شده است. در قسمت های زیر به توضیح بخش اختصاصی برنامه که همان ثبت ورود کالا به انبار عمومی و خروج از آن و گزارشگیری های مربوطه به آن  و توضیح بخشی از امکانات برنامه حسابداری بسنده شده است.

 

 

امکانات بخش کالاهای وارده به انبار در نرم افزار انبارهای عمومی

 

اطلاعات کالاهای ارسالی ، فرستنده و ...

 امکان ثبت حواله تاجر ( تفکیک محموله های ارسالی )

 امکان ثبت تاریخ

 امکان ثبت شماره بارنامه

 امکان ثبت صاحب کالا

 امکان ثبت باربری

 امکان ثبت پلاک خودرو / راننده

 امکان ثبت مبدا

 امکان ثبت ساعت

 امکان ثبت کالاها به تفکیک انبار ها با مراکز انبار متعدد

 امکان ثبت مقدار کالاها با دو واحد مختلف و گزارش گیری بر اساس آنها

 امکان نمایش موجودی هر کالا هنگام ثبت وارده انبار

 امکان ثبت وزن فرستنده

 امکان ثبت وزن گیرنده

 امکان ثبت وزن با بار و وزن خالص و وزن خالی

 

امکانات ثبت خدمات ارائه شده :

 امکان ثبت هزینه خرج انبار

 امکان ثبت هزینه تخلیه بار

 امکان ثبت هزینه باسکول

 امکان ثبت هزینه اضافه کاریه

 امکان ثبت هزینه پس کرایه

 امکان ثبت هزینه کرایه پرداختنی

 امکان ثبت هزینه کمیسیون

 و سایر هزینه ها

 

سایر امکانات نرم افزار انبارهای عمومی

 امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک

 امکان ثبت رسید انبار

 امکان ثبت اطلاعات پرداختی

 مانده قبلی ، نحوه دریافت ، مقدار دریافت نقدی و تعیین صندوق مورد نظر ، مقدار واریز به حساب و تعیین حساب بانکی مورد نظر

 امکان ثبت طرف حساب

 

گزارشات

 امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ

 امکان گزارش گیری بر اساس صاحب کالا

 امکان گزارش گیری بر اساس سال عملیاتی

 امکان گزارش گیری بر اساس کالا

 امکان گزارش گیری به تفکیک هزینه ها و اطلاعات کالا ها شامل :

  1. امکان گزارش گیری هزینه ها شامل :

 تاریخ ، شماره ورودی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره رسید انبار ، خرج انبار ، تخلیه ، باسکول ، اضافه کرایه ، پس کرایه ، کرایه پرداختنی ، سایر هزینه ها و توضیحات

  1.  
  2. امکان گزارش گیری اطلاعات کالاها شامل :

 تاریخ ، شماره ورودی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره رسید انبار ، کالا ، مقدار ، واحد مقدار ، وزن ، واحد وزن و توضیحات

 

امکانات بخش کالاهای خروجی از انبار در نرم افزار انبارهای عمومی

 

اطلاعات کالاهای خارج شده ، گیرنده و ...

 امکان ثبت تاریخ

 امکان ثبت مقصد

 امکان ثبت صاحب کالا

 امکان ثبت باربری

 امکان ثبت صاحب فعلی

 امکان ثبت اطلاعات وسیله نقلیه

 امکان ثبت کالاها به تفکیک انبار ها با مراکز انبار متعدد

 امکان ثبت مقدار کالاها با دو واحد مختلف و گزارش گیری بر اساس آنها

 امکان نمایش موجودی هر کالا هنگام ثبت وارده انبار

 امکان ثبت مقدار و وزن

 امکان ثبت وزن با بار و وزن خالص و وزن خالی

 امکان ثبت تحویل گیرنده

 

امکانات تعریف و ثبت خدمات ارائه شده :

 امکان تعریف عناوین خدمات

 امکان تعریف واحد خدمات

 امکان تعریف قیمت پایه خدمات

 امکان ثبت مقدار خدمات ارائه شده

 

سایر امکانات نرم افزار انبارهای عمومی

 امکان ثبت سند حسابداری اتوماتیک

 امکان ثبت حواله انبار

 امکان ثبت اطلاعات پرداختی شامل :

 مانده قبلی ، نحوه دریافت ، مقدار دریافت نقدی و تعیین صندوق مورد نظر ، مقدار واریز به حساب و تعیین حساب بانکی مورد نظر

 امکان ثبت تحویل گیرنده

 

گزارشات

 امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ

 امکان گزارش گیری بر اساس صاحب کالا

 امکان گزارش گیری بر اساس سال عملیاتی

 امکان گزارش گیری بر اساس کالا

 امکان گزارش گیری به تفکیک هزینه ها و اطلاعات کالا ها شامل :

  1.  
  2. امکان گزارش گیری خدمات ارائه شده و هزینه های آن شامل :

 تاریخ ، شماره خروجی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره حواله انبار ، خدمات انجام شده ، مقدار ، واحد ، قیمت واحد ، قیمت کلی تخلیه و توضیحات

  1.  
  2. امکان گزارش گیری اطلاعات کالاها شامل :

 تاریخ ، شماره خروجی ، صاحب کالا ، باربری ، مبدا ، شماره بارنامه / شماره حواله انبار ، کالا ، مقدار ، واحد مقدار ، وزن ، واحد وزن و توضیحات   

بخش از امکانات برنامه حسابداری موجود در نرم افزار انبارهای عمومی

تراکنش های مالی متنوع در گردش کار انبارهای عمومی نیازمند یک برنامه حسابداری مالی دوبل کامل می باشد. برنامه حسابداری کاکتوس بعنوان بخشی از برنامه یکپارچه انبارهای عمومی عهده دار این نقش می باشد. اهم گزارشات قابل استخراج از این برنامه عبارتند از:
 

 گزارش سود و زیان عملکرد بنگاه. این گزارش می تواند به تفکیک پروژه های بنگاه نیز استخراج گردد.

 گزارش بدهکاری طلب کاری صاحبان کالا. این گزارش در قالب دفتر تفضیلی صاحبان کالا عرضه می گردد.

 گزارش ریز هزینه های بنگاه

 گزارش ریز درامدهای بنگاه به تفکیک درآمدهای انبارداری و درآمدهای ارائه خدمات به صاحبان کالا.

 گزارش مانده حساب طرف های حساب، شامل صاحبان کالا، پرسنل موسسه، منابع خرید و غیره.

 انواع گزارشات استاندارد برنامه حسابداری مالی شامل: ترازنامه، تراز کل، معین، و تفضیلی، دفتر کل، دفتر معین، و دفتر تفضیلی


برای مشاهده امکانات کامل برنامه حسابداری کلیک کنید .

 

 

فرم اطلاعات کالاهای وارده به بنگاه امانیسند حسابداری مربوط به خدمات ارائه شده برای محموله واردهرسید انبار جهت افزایش موجودی کالاهای وارده در انبار 


فرم گزارش کالاهای وارده به انبار عمومی

 

فرم اطلاعات کالاهای خارج شده از بنگاه امانی


سند حسابداری مربوط به خدمات ارائه شده هنگام خروج کالا از انبار

 

حواله انبار جهت کاهش موجودی کالاهای خارج شده از انبار


گزارش کالاهای خارج شده از انبار 

 

آخرین نظرات ثبت شده

فرم ارسال نظر
  • * کدامنیتی