نرم افزار صنعتی

فرمول تولید

فرمول تولید

هزینه های سربار

هزینه های سربار

#

امکانات نرم افزار نرم افزار صنعتی

نرم افزار صنعتی


استفاده از نرم افزار در کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی جایگاه ویژه ای دارد. مسایل مربوط به گردش مواد و محاسبه قیمت تمام
شده یکی از مهمترین دقدقه های مدیریت تولید در کسب و کارهای کوچک و بزرگ تولیدی و صنعتی می باشد. نرم افزار صنعتی کاکتوس
 در جهت مکانیزه کردن کلیه امور واحدهای تولیدی و صنعتی توسعه داده شده است.

در نرم افزار صنعتی کاکتوس مسایل اساسی حسابداری مالیُ انبارداری مقداری و ریالی کلیه کالاها اعم از مواد اولیهُ کالاهای درجریان
ساختُ و محصولاتُ امور تولیدی مانند بی او ام (BOM)ُ‌قیمت تمام شده محصولُ گزارش تولید قابل بهره برداری می باشد. در واقع نرم افزار
 صنعتی کاکتوس یک برنامه یکپارچه است که شامل این اجزا می باشد:
حسابداری مالیُ‌انباردایُ خزانه داری (صندوق و چک)ُ‌خرید و فروشُ‌ تعریف درخت محصول و تسهیم هزینه های تولیدُ اجرای تولیدُ بی او امُ‌و گزارشات تولید.

نرم افزار صنعتی کاکتوس در سه مدل جامع، عمومی و ساده عرضه می شود.


این نرم افزار شامل نرم افزار های حسابداری ، انبارداری ، تولید ، خرید و فروش ، خزانه داری و موسسات و اشخاص می باشد که در کنار هم یک
نرم افزار یکپارچه کامل را برای شرکت های صنعتی تشکیل می دهند.

در زیر تفاوت مدل های جامع ، عمومی و ساده به اختصار آورده شده است .

مدل  جامع

مدل جامع نرم افزار صنعتی با استفاده از فناوری های جدید نرم افزاری و آخرین نسخه های بانک اطلاعاتی پیاده سازی شده است این
 نسخه از نرم افزار صنعتی ظاهری زیبا و شکیل دارد سهولت کاربری ، انسجام و امنیت اطلاعاتی از ویژگی های این نرم افزار است .

برای انجام عملیات های سبک تولید می توان از مدل جامع و  قسمت حواله تبدیل
نرم افزار بازرگانی جامع استفاده نمود. در حواله تبدیل مواد 
اولیه مصرفی و مواد تولیدی ثبت شده و قیمت تمام شده کالای تولیدی بر اساس مقدار ، قیمت تمام شده کالای مصرفی محاسبه می گردد
و در همان جا ثبت سند حسابداری انجام می شود 


نمونه حواله تبدیل برای یک دستگاه کولراین مدل کاری برای عملیات تولید ساده و سبک کاملا جوابگوست، ولی برای عملیات تولید انبوه که استفاده از فرمول تولید الزامی است نرم افزار صنعتی عمومی پیشنهاد می شود در نرم افزار عمومی می توان از هر دو امکان حواله تبدیل و تعریف فرمول تولید استفاده نمود.

مدل عمومی

مدل عمومی نرم افزار صنعتی از امکانات کار درشبکه و ثبت اطلاعات شرکت ها و موسسات بزرگ برخوردار است. این نرم افزار در مقایسه با نرم افزار صنعتی جامع از امکانات بیشتر در قسمت تولید و امکانات کمتر در بخش های دیگر ، و در مقایسه با نرم افزار صنعتی ساده از امکانات بیشتری برخوردار است. 
در این مدل به غیر از حواله تبدیل که در نرم افزار جامع وجود دارد امکان تعریف فرمول تولید نیز آورده شده است .

در فرمول تولید می توان برای تولید انبوه یک کالا میزان اقلام مواد مصرفی را ثبت نمود و میزان مواد تولید ناشی از آن را نیز ثبت کرد. بعلاوه برنامهامکان ثبت درصد مصرف مواد در هر یک از محصولات بعلاوه هزینه های سربار دستمزد و تولید مربوط به هر محصول را نیز می دهد. با داشتن این اطلاعات برنامه قیمت تمام شده محصول را محاسبه می کند.


استفاده از فرمول تولید آنجا کاربرد بیشتر دارد که تولید به صورت انبوه بود و به صورت مکرر انجام می شود. برای این منظور کاربر از حواله تولید  استفاده می کند که در آن فرمول تولید مورد نظر را انتخاب و میزان تولید را مشخص می نماید. برنامه به صورت خودکار با استفاده از فرمول تولید انتخاب شده لیست مواد مصرفی و تولیدی را در حواله می نشاند و قیمت تمام شده محصول را محاسبه می کند.


استفاده از حواله تیدیل بیشتر آنجا کاربرد دارد که تولید به صورت پروژه ای یا سفارشی بوده و هر تولید با تولید بعدی متفاوت می باشد. مثلا تولید دیگ های بخار متفاوت که اجزا هر دیگ بخار بنا بر سفارش مشتری با دیگر متفاوت است، یا مثلا تولید تابلوی برق و . . .

 

مدل ساده 

 

مدل ساده نرم افزار بازرگانی کاکتوس به صورت تک کاربره (با قابلیت نصب نامحدود) با رابط کاربر بسیار ساده و راحت کار می کند. قیمت این نرم افزار بمراتب کمتر از قیمت نرم افزار های بازرگانی عمومی و جامع است. 

این مدل مشابه نرم افزار صنعتی عمومی با امکانات کمتر است .

نرم افزار صنعتی  ( مدل عمومی و ساده )

امکانات مدل عمومی : 

امکانات کامل و نحوه عملکرد هر یک از بخش های نرم افزار یکپارچه صنعتی کاکتوس را در لینک های زیر مشاهده کنید :

 نرم افزار حسابداری

 نرم افزار چک و صندوق ( خزانه داری )

 نرم افزار انبارداری

 نرم افزار خرید و فروش
 

خلاصه امکانات نرم افزار صنعتی عمومی :

 

 1.  امکان تخصیص سرفصل حساب (در سطح کل، معین، تفضیلی و مرکز هزینه) به هر کالا
 2.  امکان تخصیص سرفصل حساب (در سطح کل، معین، تفضیلی و مرکز هزینه) به هر انبار
   امکان تخصیص مرکز هزینه برای هر یک از ادارات و یا واحدهای موسسه
   امکان صدور سند حسابداری برای رسید انبار برای انواع رسید خرید، برگشت از خرید، رسید اول دوره و غیره
   امکان صدور سند حسابداری برای انواع حواله ها شامل: فروش، برگشت از فروش، انتقالی به انبار دیگر و یا به سایر واحد های موسسه و غیره
   قیمت کالای خارج شده از انبار به روش میانگین موزون، فایفو و یا لایفو قابل محاسبه می باشد در صورت انتقال کالا به انبار دیگر یا سایر واحدهای موسسه سرفصل مربوط به طرف گیرنده کالا بدهکار می گردد 

 کالا به انبار دیگر یا سایر واحدهای موسسه سرفصل مربوط به طرف گیرنده کالا بدهکار می گردد
 امکان اجرای تولید براساس چند فرمول تولید به صورت همزمان (تولید گروهی)
 امکان انتقال خودکار مواد مصرفی از انبار به سالن تولید جهت تامین کسری مواد در سالن تولید


 


 1. امکانات بخش تولید نرم افزار صنعتی عمومی

  در قسمت تولید نیز امکانات ثبت فرمول ساخت محصول تعبیه شده است که با انجام عمل تولید محصول مورد نظر، به طور خودکار با توجه به مقادیر تعریف شده در فرمول مقدار موادهای اولیه و محصولات از انبار کسر و اضافه می گردد.در برنامه صنعتی کاکتوس امکاناتی تعبیه گردیده که به کمک آن می توان قیمت تمام شده کالا را محاسبه نمود. از آنجائیکه موسسات بازرگانی و تولیدی متفاوت به روش های متفاوت و با کلی نگری ها یا جزئی نگری های متفاوتی به مقوله محاسبات قیمت تمام شده برخورد می کنند ادغام کلیه این نگرش ها در یک بسته نرم افزاری (package) ممکن نمی باشد. هم از این روست که در نرم افزار صنعتی کاکتوس، یک سری امکانات کلیدی و کلی در این زمینه تعبیه گردیده است. با اتکا به این امکانات و الگوهایی که در برنامه پیاده شده بسیاری از نیازهای محاسباتی قیمت تمام شده مرتفع گردیده است. درصورتی که کاربر برنامه بخواهد دقیقا نحوه محاسبه قیمت تمام شده موسسه خود را در در برنامه داشته باشد این نیازهای ویژه قابل ادغام در برنامه موجود می باشد.

   امکان تعریف انواع هزینه های دستمزد و سربار در برنامه، پس از تعریف عناوین هزینه های سربار می توان به هریک از آنها یک سرفصل حسابداری (در سطح کل، معین، تفضیلی و مرکز هزینه) اختصاص داد .

   امکان تعریف فرمول تولید برای کلیه تولیدات موسسه بدون هیچ محدودیت، تعریف مواد اولیه هر فرمول به تعداد نامحدود، تعریف محصولات هر فرمول به تعداد نامحدود
   امکان کپی فرمول تولید جهت تعریف فرمول جدید
   امکان تعریف تسهیم قیمت کالاهای مصرفی در قیمت محصولات در فرمول تولید
   امکان تعریف هزینه های سربار برای هر کالای تولید شده در یک فرمول تولید
   امکان صدور حواله تولید براساس یک فرمول تولید و کسر خودکار مواد اولیه و اضافه شدن خودکار محصولات در موجودی انبار 
   امکان صدور سند حسابداری برای تولیدات موسسه بر اساس هر فرمول تولید. در این سند سرفصلهای مربوط به کالاهای تولیدی بدهکار و سرفصل های مربوط به کالاهای مصرفی در فرمول تولید مورد نظر بستانکار می گردد. بعلاوه سرفصل های اختصاص داده شده به عناوین حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار تعریف شده برای کلیه کالاهای تولیدی بستانکار می گردد
   امکان گزارشگیری از موجودی ریالی هر کالا در انبار به روش های میانگین موزون، فایقو و لایفو طی دوره مورد نظر، مثلاً طی یک ماه گزارش موجودی کالاهای مورد نیاز برای هر فرمول تولید (BOM) گزارشات بهای تمام شده کالای تولید شده با استفاده از روش محاسبه میانگین موزون، فایفو و لایفو برای قیمت کالای خروجی از انبار و ... 

 

 

منوی قسمت تولید نرم افزار صنعتی عمومی کاکتوسفرم تعریف هزینه های سربار


فرم اصلی فرمول تولید  گزارش بهای تمام شده محصول


فرم تهیه گزارش موجودی کالای مورد نیاز جهت تولید (BOM) با امکان انتخاب فرمول، نام انبار و مقدار محصول مورد نظر.


 

 

در این نسخه امکان ثبت 50 رکورد در هر بخش از نرم افزار وجود دارد .

جهت دانلود نرم افزار به صفحه دانلود نسخه رایگان مراجعه کنید .

 

 

دمو آنلاين نرم افزار صنعتی:

 

چرا ديدن دمو نرم افزار قبل از خريد پيشنهاد مي شود ؟

وقتي تصميم مي گيريد براي کسب و کار خود يک نرم افزار خريداري کنيد ، مشاهده دمو نرم افزار يک امر رايج  است که قبل از تصميم گيري براي خريد انجام مي شود اما واقعا جرا بيشتر اشخاص اين کار را توصيه مي کنند و آيا اين کار به نفع شماست يا فقط زمان شما را مي گيرد؟

برای نمایش ادامه متن کلیک کنید .

 

جهت نمایش دمو آنلاین با شماره های شرکت تماس بگیرید .

   نصب رايگان به صورت اينترنتي                                        2 جلسه آموزش رايگان

  پشتيباني رايگان                                                                           

آموزش نرم افزار

آخرین نظرات ثبت شده

فرم ارسال نظر
 • * کدامنیتی