نرم افزار موسسات و اشخاص

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شخص

ثبت شخص

#

امکانات نرم افزار نرم افزار موسسات و اشخاص

نرم افزار موسسات و اشخاص کاکتوس در سه مدل جامع، عمومی و ساده ارائه می گردد. 


    

امکانات نرم افزار موسسات و اشخاص جامع


 ثبت اطلاعات موسسات شامل: کد، عنوان موسسه، کد اقتصادی، پست الکترونیکی، آدرس سایت، یک یا چند شماره تلفن، تلفن همراه،
 آدرس، کد پستی و .... 
 •  ثبت اطلاعات اشخاص شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت، پست الکترونیکی،

 • ملیت، تلفن، آدرس و ... 

   تعریف گروه ها و گروه بندی موسسات و اشخاص به دلخواه کاربر 

   تهیه لیست موسسات واشخاص براساس گروه های تعریف شده، به تفکیک حقیقی یا حقوقی بودن، محدود نمودن براساس کد، نام، تلفن،

 • آدرس و ... 

   امکان چاپ لیست همراه با کد، تلفن و آدرس و ... 

   انتقال لیست موسسات و اشخاص به اکسل 

   قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML 

   امكانات سیستم برای ورود اطلاعات به صدها هزار میرسد.


امکانات نرم افزار موسسات و اشخاص عمومی و ساده


 ورود اطلاعات مؤسسات و اشخاص در دفتر تلفن شامل کد، نام، نام مؤسسه، آدرس، شهر،‌ منطقه،‌ تلفن، فاكس، پست الكترونیكی و ...

 امكانات ثبت مقادیر زیاد اطلاعات

 امكان جستجوی سریع كلمه (یا كلمات) یا عدد در دفتر تلفن‌

 امكان مرتب سازی الفبایی دفتر تلفن بر اساس نام، نام مؤسسه یا سایر اطلاعات،

 تعریف طبقه بندی مؤسسات و اشخاص و گزارش گیری به تفکیک طبقه بندی ها

 امکان انتخاب بخشی از اسامی و چاپ اسم و تلفن لیست انتخاب شده به روی برچسب از امکانات این برنامه است.


موسسات و اشخاص جامع
موسسات و اشخاص عمومی و ساده


موسسات و اشخاص جامع 

آموزش نرم افزار

آخرین نظرات ثبت شده

فرم ارسال نظر
 • * کدامنیتی