نرم افزار حسابداری بازرگانی

نرم افزار حسابداری بازرگانی کاکتوس کامپیوتر


نرم افزار حسابداری بازرگانی
رایج ترین شکل استفاده از برنامه حسابداری کاکتوس می باشد. این برنامه جهت ثبت تراکنش های خرید و فروش کالا و محاسبه سود و زیان موسسه بعلاوه گزارشات حساب های منابع خرید و مشتریان در نظر گرفته شده است. یک نمونه از چیدمان حساب ها برای برنامه حسابداری بازرگانی در لینک زیر آورده شده است:

نمونه چیدمان حساب ها در حسابداری بازرگانی
نمونه چیدمان حساب ها در حسابداری بازرگانی

 

انواع برنامه های حسابداری بازرگانی

برنامه حسابداری بازرگانی در نام های متعدد و متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از این موارد در زیر آورده شده است:
 

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

برنامه حسابداری فروشگاهی برای امور فروشگاه ها و مغازه ها، شامل گردش حساب فروش، حساب منابع خرید و مانده حساب آنها، حساب مشتریان و مانده حساب آنها، گزارش سود و زیان و غیره تنظیم  می گردد.
 

نرم افزار حسابداری پخش مویرگی

برنامه حسابداری پخش مویرگی برای امور پخش مویرگی تنظیم می شود. در این برنامه گزارشات عملکرد بازاریاب ها، گردش حساب جوایز داده شده،  شامل گردش حساب فروش، حساب منابع خرید و مانده حساب آنها، حساب مشتریان و مانده حساب آنها، گزارش سود و زیان و غیره ارائه می گردد.
 

نرم افزار حسابداری خدماتی

برنامه حسابداری خدماتی برای امور مالی شرکت های خدماتی تنظیم می شود. تمرکز این برناه روی درآمدهای خدمات ارائه شده می باشد. شرکت های خدماتی بعضا خود نیز خریدار خدمات از پیمانکار دست دوم می باشند. در نتیجه برنامه هزینه خدمات خریداری شده را نیز پوشش می دهد. در برنامه حسابداری خدماتی گزارشات هزینه های خدمات خریداری شده، درآمد خدمات ارائه شده منابع خرید و مانده حساب آنها، حساب مشتریان و مانده حساب آنها، گزارش سود و زیان و غیره تنظیم  می گردد.
 

نرم افزار حسابداری ارزی

برنامه حسابداری ارزی برای تراکنش های ریالی ارزی طراحی شده است. در این برنامه کاربر می تواند ارزهای مختلف را تعریف و نرخ تبدیل هر ارز به ریال را در زمان های متفاوت ثبت نماید. هنگام ثبت سند حسابداری کاربر با انتخاب ارز مورد نظر و مبلغ ریال، مبلغ ارز از روی نرخ تبدیل ثبت شده محاسبه و ثبت می گردد. متقابلا در صورت انتخاب مبلغ ارز، مبلغ ریالی محاسبه می شود. در برنامه حسابداری ارزی گزارشات استانداری حسابداری مالی به صورت ارزی ریالی نمایش داده می شود. بعلاوه این برنام گزارشات تراز کل، معین، و تفضیلی را نیز با قالببندی لاتین نیز عرضه می کند..
 
 
نرم افزار حسابداری بازرگانی کاکتوس یکی از انواع برنامه های حسابداری کاکتوس است که در سه مدل ساده، عمومی و جامع عرضه می گردد. برای ملاحظه مشخصات هریک از این مدل ها به لینک های زیر مراجعه فرمایید: 
 
  نرم افزار حسابداری جامع     نرم افزار حسابداری عمومی     نرم افزار حسابداری ساده

 

آخرین نظرات ثبت شده

فرم ارسال نظر
  • * کدامنیتی