| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار مؤسسات و اشخاص چهارشنبه,01 شهريور, 1396

بانک اطلاعاتی مؤسسات و اشخاص

ثبت اطلاعات موسسات شامل: کد، عنوان موسسه، کد اقتصادی، پست الکترونیکی، آدرس سایت، یک یا چند شماره تلفن، تلفن همراه، آدرس، کد پستی و ....
ثبت اطلاعات اشخاص شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت، پست الکترونیکی، ملیت، تلفن، آدرس و ...
تعریف گروه ها و گروه بندی موسسات و اشخاص به دلخواه کاربر
تهیه لیست موسسات واشخاص براساس گروه های تعریف شده، به تفکیک حقیقی یا حقوقی بودن، محدود نمودن براساس کد، نام، تلفن، آدرس و ...
امکان چاپ لیست همراه با کد، تلفن و آدرس و ...
انتقال لیست موسسات و اشخاص به اکسل
قابلیت انتقال و ارسال اطلاعات بصورت پرونده های Excel, word, PDF, XML, MHTML
امكانات سیستم برای ورود اطلاعات به صدها هزار میرسد.


ثبت اطلاعات موسسات

موسسه جدید در نرم افزار موسسات و اشخاصثبت اطلاعات اشخاص

شخص جدید در نرم افزار موسسات و اشخاص