نرم افزار خرید و فروش کاکتوس نرم افزار خرید و فروش کاکتوس - نسخه جامع
     | ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار خرید و فروش چهارشنبه,01 شهريور, 1396
نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس

نرم افزار خرید و فروش

نسخه جامع کاکتوس

 • تعریف نحوه شماره دهی به فاکتور خرید و فروش.
 • شماره دهی مجزا به انواع فاکتورهای مختلف.
 • ثبت فاكتور خريد، فروش، فروش فروشگاهی، مرجوعی و امانی و فاکتور برگشت از فروش فاقد مرجع.
 • نمايش مانده طرف حساب در فاکتور.
 • تعریف اضافات و کسورات ذيل فاکتور.
 • تعریف اضافات و کسورات به ازای هر ردیف در فاکتور.
 • ثبت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به ازای هر ردیف در فاکتور.
 • ثبت رديف های نامحدود برای هر فاکتور.
 • امکان صدور سند خودکار برای فاکتورهای خريد و فروش ( در صورت فعال بودن  سیستم حسابداری )
 • انواع گزارشات خريد و فروش به تفکيک فاکتور و با محدود کردن تاريخ، شماره فاکتور، مشتری، کالا و ساير گزينه ها.
 • ثبت پيش فاكتورکالا و حدمات.
 • امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
 • طراحی فاکتور فروش در مدل های متفاوت.
 • ثبت فاكتور خريد تجمیعی براساس چند رسيد انبار.
 • ثبت فاکتور فروش موقت.
 • امکان تبدیل فاکتور موقت به فاکتور عادی.
 • گزارشات شامل :

  گزارشات فاکتورهای فروش کالا

  گزارشات فروش کالا

  گزارشات فاکتورهای فروش خدمات

  گزارشات فروش خدمات

  گزارش سود کالا

  گزارش فصلی فاکتورهای فروش کالا و خدمات

  گزارش صورتحساب مشتری

  مانده حساب مشتری

  گزارش بازاریاب


شماره دهی مجزا به انواع فاکتورهای مختلف

نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس - تنظیمات فروش  


تصویر تعریف اضافات و کسورات به ازای هر ردیف در فاکتور

نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس - فاکتور فروش
ثبت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به ازای هر ردیف در فاکتور

نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس - فاکتور فروش
سایر امکانات

تنظیم تعداد کاراکترهای شماره فاکتور خرید و فروش و نیز شماره شروع جهت هر یک از انواع فاکتور خرید و فروش.

امکان مرتب سازی شماره های فاکتور خرید و فروش به صورت خودکار، توسط برنامه ، با انتخاب کاربر.

تعریف عناوین و اسامی امضا کنندگان ذیل هر یک از انواع فاکتور خرید و فروش.

تعریف عناوین نسخ چاپی، جهت چاپ فاکتور خرید و فروش.

 

فرم مرتب سازی شماره های فاکتور فروش

نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس - مرتب سازی اسناد فروشتعریف عناوین امضا کنندگان نسخ چاپی، جهت چاپ فاکتور خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس - تعریف عناوین نسخه های چاپی فاکتور فروش
نرم افزار خرید و فروش - کاکتوس