| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای جامع » نرم افزار گزارشات مدیریتی چهارشنبه,01 شهريور, 1396

نرم افزار گزارشات مدیریتی (جامع)


این نرم افزار برای ارائه گزارشات آماری و تحلیلی بر اساس اطلاعات ورودی در برنامه بازرگانی کاکتوس درنظر گرفته شده است. در حال حاضر در این قسمت گزارشات بین دوره ای در قسمت حسابداری تعبیه شده است. در آینده گزارشات تحلیلی دیگری اضافه می گردد

ترازهای مالی

دفاترمالی

ثبت حسابهای بانکی در نرم افزار موسسات و اشخاص