| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای ساده » نرم افزار حسابداری چهارشنبه,01 شهريور, 1396
 نرم افزار حسابداری کاکتوس، مدل ساده

نرم افزار حسابداری - کاکتوس - مدل ساده

این نرم افزار بر اساس تمامی موازین و استانداردهای حسابداری دوبل طراحی و پیاده سازی شده است و کاربر می تواند به صورت کاملاً آزاد چیدمان سرفصل های حسابداری را انجام دهد و بر اساس این چیدمان اسناد حسابداری لازم را صادر کند. بر این اساس کاربر می تواند اسناد حسابداری لازم برای تنظیم گزارشات و مدارک مورد نیاز برای امور مالیاتی را ثبت نماید.


نرم افزار حسابداری

کاکتوس - مدل ساده1

برخی امکانات نرم افزار حسابداری کاکتوس، مدل ساده 1، به شرح زیر است:

 •  سرفصلهای کل 3 رقمی، معین 8 رقمی،‌ تفضیلی 15 رقمی ( شناور و مقید به یک یا چند معین)

 • چاپ تمامی سرفصل ها و یا قسمتی از آنها

 • ثبت اطلاعات، درج و حذف سند حسابداری

 • ثبت اسناد با دو وضعیت موقت و قطعی شده

 • نمونه های متفاوت چاپ سند

 • تعریف شرح های ثابت برای ردیف های اسناد

 • قطعی کردن دستی یا خودکار اسناد

 • جستجوی سریع سرفصل های کل و معین و تفضیلی در حین صدور سند

 • تعریف امضاء کنندگان ذیل سند

 • لیست اسناد

 • کپی یک ردیف یا کلیه ردیف های سند در سند دیگر

 • گزارشات دفاتر و ترازهای کل، معین و تفضیلی، تراز آزمایشی و مانده حساب اشخاص (با محدود کردن تاریخ و شماره سند،سرفصل حساب ها، نمایش مانده از قبل،اسناد قطعی و غیر قطعی)

 • جستجوی قوی بروی سرفصلها در هنگام تهیه گزارشات

 • صورت حساب مشتری و چاپ با عنوان دلخواه

 • گزارش سود و زیان بازرگانی

 • آنالیز حسابها

 • تراز نامه ساده متشکل از حساب های کل

 • امکان صدور خودکار سند بستن حساب های موقت

 • صدور خودکار اسناد افتتاحیه و اختتامیه

 • تعریف سال مالی شمسی نامحدود و امکان تعریف سال مالی متفاوت با شروع از اول فروردین ماه.


   نرم افزار حسابداری

  کاکتوس - مدل ساده2

  نرم افزار حسابداری کاکتوس، مدل ساده 2، شامل کلیه امکانات نرم افزاز حسابداری  ساده 1، به انضمام امکانات زیر می باشد:

 • مرکز هزینه 6 رقمی

 • تهیه کلیه گزارشات حسابداری با محدوده مرکز هزینه

 • مغایرت بانکی

 • امکان تعریف سال های مالی میلادی و سایر تعاریف سال مالی

نرم افزار حسابداری

کاکتوس - مدل ساده 3


 نرم افزار حسابداری کاکتوس، مدل ساده 3، شامل کلیه امکانات نرم افزاز حسابداری ساده 1 و ساده 2، به انضمام امکانات زیر می باشد


مرور حساب ها

آنالیز حسابها
سند مرکب ماهانه و روزانه جهت ثبت دفاتر قانونی
طراحی ترازنامه جامع وصورت سود و زیان جامع توسط کاربر به صورت دلخواه
تعریف حساب های ارزی (به صورت گزینه اضافه می گردد)
گزارش بروی موجودی حساب های ارزی