| ورود
 
محصولات » نرم افزارهای عمومی » نرم افزارهای بازرگانی » نرم افزار حمل و نقل باری چهارشنبه,01 شهريور, 1396
 نرم افزار حمل و نقل

برنامه حمل و نقل از چهار قسمت حسابداری، انبارداری، خزانه داری (چک و صندوق) و حمل و نقل تشکیل شده است که به صورت یکپارچه عمل می کند. آنچه در زیر ملاحظه می كنید مشخصات بخش ویژه حمل و نقل است:

ثبت اطلاعات خودروها و رانندگان استیجاری و داخلی، ثبت اطلاعات کالاها و انبارها، ثبت اطلاعات قراردادهای حمل، ثبت کلیه اطلاعات بارنامه ها، ثبت اطلاعات هزینه های انبارداری، باسکول، حمل رانندگان، کمیسیون و غیره، تنظیم صورت حساب مشتری و صدور سند حسابداری، گزارش های عملکرد رانندگان و عملیات تسویه حساب رانندگان، گزارش های بارنامه ها به تفکیک کلیه مشخصات منجمله رانندگان، تاریخ، مشتری، دریافت کننده، نوع کالا و سایر مشخصات، بارنامه ،... از امکانات این نرم افزار است.

 

نرم افزار حمل و نقل باری

این برنامه تحت هر یک از بانک های اطلاعاتی Access و SQL Server عرضه می شود.